Testimony to the Lord

Gospelkoor X-Salt

Mannengroep

Wij zijn een interkerkelijk koor dat alweer 42 jaar bestaat en ongeveer 10 zangers heeft, een pianiste, een bassist en af en toe een drummer. We verlenen graag onze medewerking aan een kerkdienst en kunnen deze ook geheel invullen indien u dat wenst! We zingen met tracks, a capella of met piano/combo. En we hebben een zeer gemotiveerde technicus die onze welliswaar zeer oude installatie altijd aan de praat krijgt! Graag kondigen wij onze nummers zelf aan.

 
 

In 2019 zijn wij samen gegaan met gospelkoor X-Salt uit Ermelo, dat ook uit ongeveer 10 zangers bestaat. Het koor is ook interkerkelijk en bestaat nu 7 jaar. Ze zingen grotendeels hetzelfde repertoire, a capella of met tracks.

Nederlands en Engels, we houden rekening met de wensen. Van Opwekking en ballads tot stevige uptempo nummers.

Beide koren hebben enthousiaste mannen die samen een bijzondere mannengroep vormen.

En al zijn we samen geen groot koor, toch doen wij niet onder voor een koor van 30 zangers!

Allemaal hebben we met elkaar gemeen dat we het heerlijk vinden om voor onze Heer te zingen en van hem te getuigen. En tot Zijn eer ook regelmatig concerten te geven die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.